سیستم پهلوگیری ایمن کشتی

پهلوگیری یکی از مانورهایی است که بیشترین خطر تصادفات را در حرکات روزمره کشتی ها دارد. اگرچه درست است که مکانیسم هایی مانند ضربه گیرها برای جلوگیری از خسارات ناشی از برخورد هنگام پهلوگیری کشتی ها در اسکله ها وجود دارد، اما وقتی صحبت از حجم زیاد کشتی ها یا کشتی های با محموله های حساس است، ضربه گیرها کافی نیست.

هر ساله شرکت های تدارکاتی و بنادر به دلیل برخورد کشتی ها به اسکله ها، مبالغ زیادی را برای تعمیر کشتی ها و تاسیسات، هزینه می کنند. بیشتر از این هزینه ها، اینکه تصادفات می تواند باعث ریختن محموله های کشتی ها به دریا شود که خسارات اقتصادی و زیست محیطی زیادی را در بر دارد. طی چند سال گذشته، این واقعیت منجر به توسعه سیستم مورینگ شده است.

سیستم پهلوگیری کشتی

سیستم مورینگ، یک سیستم اطلاعاتی آنی است که ناوبری ایمن و حمل و نقل کارآمد برای کشتی ها را فراهم می کند. سیستم مورینگ باعث می شود تا پهلوگیری کشتی ها در اسکله ها و بنادر بصورت امن انجام شده و سرعت نزدیک شدن کشتی به اسکله کاهش یابد که این امر باعث افزایش طول عمر ضربه گیرها و دیواره های اسکله می شود. با استفاده از این سیستم می توان اطلاعات سرعت نزدیک شدن و مسافت کشتی تا اسکله را روی صفحه مانیتور و اتاق کنترل مرکزی اسکله مشاهده کرد. ثبت اطلاعات همچنین می تواند باعث تشخیص هرگونه آسیب ناشی از حوادث غیرعادی شود و به طول عمر ضربه گیرها و سازه اسکله کمک می کند.

سیستم پهلوگیری کشتی
سیستم پهلوگیری کشتی

سنجنده های لیزری بسیار دقیق برای اندازه گیری فاصله کشتی از اسکله بکار می رود و این فاصله توسط سیستم پایش مرکزی اسکله به سرعت، فاصله و زاویه نزدیک شدن کشتی تبدیل می شود تا توسط ناخدای کشتی و پرسنل عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. این سنجده ها به چشم آسیبی نمی رسانند و در هر شرایط آب و هوایی بکار می روند. برد این سنجنده ها تا 300 متر است و محدوده بین کشتی و اسکله را به دو کلاس ایمن و خطرناک طبقه بندی می کنند.

سنجنده لیزری
سنجنده لیزری

صفحه نمایش این سیستم، اطلاعات سرعت و مسافت لحظه ای کشتی را نمایش می دهد و در صورت درخواست خریدار، زاویه نزدیک شدن کشتی نیز نمایش داده می شود. یک سیستم چراغ راهنمایی نیز برای هدایت امن کشتی در محل نصب می شود.

صفحه نمایش سیستم پهلوگیری

سیستم پایش محیط دریا

سیستم پایش داده های آنی محیط دریا برای پهلوگیری امن کشتی ها حیاتی بوده و باعث افزایش طول عمر ضربه گیرها و دیواره اسکله نیز می شود.

سیستم پایش محیط دریا

سیستم پایش وضعیت آب و هوای نزدیک اسکله شامل سنجنده هایی است که اطلاعات سرعت و جهت باد، دمای هوا، فشار هوا، رطوبت هوا، میزان بارندگی، تشخیص صاعقه و میزان تابش خورشید را ثبت می کند.

سیستم پایش محیط دریا
سیستم پایش محیط دریا

سیستم پایش دریایی شامل سنجنده هایی است که اطلاعات ارتفاع و پریود امواج دریا، ارتفاع سطح آب، سرعت و جهت جریان های آبی، دما و شوری آب و سطح جزر و مد دریا را ثبت می کند.

سیستم پایش محیط دریا
سیستم پایش محیط دریا
سیستم پایش محیط دریا
سیستم پایش محیط دریا

سیستم پایش ترکیبی

سیستم پایش ترکیبی، از تلفیق سیستم مورینگ و سیستم پایش محیط دریا بدست می آید که منجر به ایمنی ماگزیمم و بازدهی بهینه سیستم می شود.

سیستم پایش ترکیبی

سیستم پایش ترکیبی
سیستم پایش ترکیبی